תוכנית משולבת DVM-PhD DVM-MSc

צור קשר

ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט,
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

כתובת למשלוח דואר:
הרצל 229, ת.ד. 12 רחובות
מיקוד 7610001 ישראל

טלפון: 08-9489021/31
פקס: 08-9467940

פניות תלמידים: ג'קי הירש

דוא"ל (עבור גורמי חוץ):
vet.school@mail.huji.ac.il


מפת הקמפוס

לימודים משולבים לקראת תואר דוקטור לרפואה וטרינרית (DVM) , ומוסמך (.M.Sc) או דוקטור לפילוסופיה (.Ph.D) במסגרת החוג המשותף לבעלי חיים ווטרינריה.

התכניות המשולבות מבטאות את מחויבות ביה"ס לשילוב של מצוינות מחקרית ורפואית, ומעודד סטודנטים לווטרינריה לעסוק במחקר וטרינרי. מגמת התכנית להכשיר אנשים בעלי ידע בהיבטים חשובים של הרפואה הוטרינרית המודרנית, קלינית ובמחקר בסיסי ויישומי.

מלגות - ביה"ס מעמיד מספר מצומצם של מלגות לתלמידים מצטיינים במיוחד. פרטים ותנאים מפורטים בשנתון הפקולטה.

לימודי מוסמך לתלמידי רפואה וטרינרית .DVM - M.Sc

זכאים להתקבל לתכנית תלמידים שסיימו את תואר הבוגר בציון של 85 ומעלה.

הלימודים לתואר מוסמך יעוגנו בחוג המשותף למדעי בעלי החיים ווטרינריה במסלול הלימודים המשולב. התלמיד יהיה חייב בכל חובות המוסמך הנהוגות בחוג (קורסי מוסמך, עבודת מוסמך ובחינת גמר). לא יתאפשר מסלול .M.Sc שאינו מחקרי לתלמידי DVM.

תלמיד בתכנית המשולבת המחקרית יידרש לקחת שנת חופש מלימודי הרפואה הוטרינרית באישור הוועדה ללימודים מתקדמים ומנהל ביה"ס. במהלך שלוש השנים הטרום-קליניות (pre-clinical) לשם ביצוע עבודת המחקר. ניתן לפצל את שנות הלימודים ברפואה וטרינרית (שנים א'- ג') כך שיתקיימו בשנים אקדמיות שונות, למעט לימודי השנה הקלינית (שנה ד'). עבודת מוסמך תפטור את התלמיד מעבודת גמר לתואר DVM.

מסלול ישיר ל-.Ph.D לתלמידי רפואה וטרינרית DVM

הלימודים הקליניים ועבודת המחקר עד להגשתה יארכו כ- 6 שנים לפחות. מסגרת הלימודים תיקבע באופן אישי לכל תלמיד, והוא יהיה פטור מהגשת עבודת גמר לתואר DVM.

תלמיד בתכנית יידרש להפסיק את לימודי הרפואה הוטרינרית למשך שנתיים, מתוכן שנה אחת לפחות במהלך שלוש השנים הטרום-קליניות (pre-clinical) לשם ביצוע עבודת המחקר.

ניתן לפצל את שנות הלימודים ברפואה וטרינרית, למעט לימודי השנה הקלינית (שנה ד'). תקופת הפסקת הלימודים מותנית באישור מנהל ביה"ס.

תלמיד במסלול זה לא יוכל להתחיל סטאז' (Internship) לפני מילוי כל חובותיו בתכנית המשולבת (כולל הגשת עבודת הדוקטורט).

אישור תכנית ה-.Ph.D והמדריכים, קבלת דיווח ומעקב ומינוי שופטים ייעשו ע"י הרשות לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית.

אישור תואר DVM/Ph.D יעשה ע"י מנהל ביה"ס ויו"ר החוג.

המדריכים לתלמידים שיתקבלו לתכנית זו יהיו אלו אשר קיבלו על עצמם את עקרונות התכנית, המחייבים אי רציפות בלימודים ובעבודת המחקר.

לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות בית הספר לרפואה וטרינרית.