ועדת בקרת איכות - QA

צור קשר

ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט,
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

כתובת למשלוח דואר:
הרצל 229, ת.ד. 12 רחובות
מיקוד 7610001 ישראל

טלפון: 08-9489021/31
פקס: 08-9467940

פניות תלמידים: ג'קי הירש

דוא"ל (עבור גורמי חוץ):
vet.school@mail.huji.ac.il


מפת הקמפוס

כישורי יום א' – בית ספר לרפואה וטרינרית על שם קורט

השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

הנהלת בית הספר לרפואה וטרינרית, ועדת ההוראה והועדה לבקרת איכות של בית הספר קובעות שלכל בוגר בית הספר חייב להיות הידע המדעי הבסיסי, הכישורים והערכים אשר יאפשרו לו לתפקד כרופא וטרינר עצמאי עם תום לימודיו. בוגר בית הספר צריך להיות מסוגל לכל הפחות לספק טיפול רפואי ברמה ראשונית למגוון של בעלי חיים.

 1. המסמך הבא מפרט בקצרה את הכישורים איתם יוצא בוגר בית הספר ליום הראשון בחייו המקצועיים כרופא וטרינר לאחר השלמת התואר בכל אחד מתחומי המקצוע בהם יבחר לעסוק.

 2. המונח 'כישורי יום א' הוא המינימום הנדרש מבוגר בית הספר בתום לימודיו ומאפשר לו לבקש רישיון מטעם השירותים הווטרינרים של ישראל לעסוק במקצוע. כישורי יום א' הינם נקודת פתיחה בלבד, ולאחר קבלת הרישיון, יהיה על הווטרינר המתחיל לעבור תקופת הכשרה נוספת (רשמית או שאיננה רשמית) בהתאם לנדרש בתחומי המקצוע בו יבקש לעסוק.

 3. המונח 'כישורים' כולל את הידע התיאורטי, היכולות הטכניות הקשורות בטיפול בבעלי חיים והגישה האתית והמקצועית שרכש במהלך לימודיו בבית הספר. המונח 'כישורים' הינו מונח יחסי אשר ילך ויתפתח במהלך חייו המקצועיים של בוגר בית הספר. השאיפה להשתפר והיכולת להתקדם במקצוע הם חלק מהגישה אותה מנחיל בית הספר לבוגריו.

 4. חשוב להבדיל בין המונח 'כישורים' למונח 'מיומנויות'. מיומנות היא יכולת ביצוע טכני המשתפרת בעקבות ביצועים חוזרים, תוך הפקת לקחים. תחילת רכישת מיומנויות נעשית במהלך הלימודים, וערובה לכך משמשת רשימת פרוצדורות החובה שעל הסטודנט לבצע (נספחים א' ו ב'), וכן ה logbook של כל סטודנט אותו הוא ממלא במהלך השנה הקלינית של לימודיו. במונח 'כישורים' מגולמת היכולת של הבוגר לשלב בין הידע התיאורטי שרכש במהלך השנים לידע המעשי, כולל המיומנויות שרכש, ולהתאימם למצבים רפואיים שונים ומשתנים שעומדים בפניו.

 5. בוגר שעמד בדרישות כישורי יום א' אמור להיות מסוגל לתפקד כווטרינר מתחיל בכל אחד מתחומי הרפואה הווטרינרית בישראל, אך גם  להכיר במגבלותיו, ולדעת מתי להתייעץ ומתי להפנות מקרה לווטרינר מומחה או כזה שיוכל להתמודד עם המקרה.  

 6. עמידה בדרישות כישורי יום א' הכרחית כדי לעמוד במבחני סיום שנה ד' (השנה הקלינית) - ולקבל רישיון עבודה כווטרינר בישראל. כדי לקבל רישיון עבודה כזה, על הבוגר להמציא מסמכים המעידים על השלמת כל חובותיו האקדמיים ועמידתו בכל המבחנים והמשימות שהוטלו עליו במהלך לימודיו בבית הספר, ולכן זכאי לתואר DVM  מהאוניברסיטה העברית.

 7. בית הספר אחראי לבחור את הדרך בה יוכשרו הסטודנטים כך שעם סיום לימודיהם ימלאו את דרישות יום א', ואת הדרך בה הסטודנט נבחן במהלך ובסוף לימודיו.

 8. לכל סטודנט ניתנת האפשרות ללמוד ולרכוש את המיומנויות והכישורים האמורים במהלך 4 שנות הלימוד בבית הספר. הסטודנט נבחן מספר  פעמים על נושאים אלו. בשנה הרביעית ללימודיו, הסטודנט מוערך באופן אישי על יכולתו המעשית להביא את ידיעותיו לכדי חשיבה קלינית נכונה תוך מציאת פתרון ודרכי התמודדות עם סוגיות קליניות נפוצות בתחומים שונים של הרפואה הווטרינרית.

 9. ועדת ההוראה של בית הספר אחראית על בנית תכנית הלימודים, ווידוא תקיפותה, מידת הצלחתה ועדכונה בהתאם לתמורות החלות במקצוע, הן ברמה הארצית והן ברמה הבין לאומית.

 10. הועדה לבקרת איכות - (QA - quality assurance ) תוודא שבבית הספר קיים מנגנון פועל ויעיל המבקר את פעילות המחלקות השונות בבית הספר, כולל ועדת ההוראה, ובית החולים הווטרינרי להוראת כדי להבטיח שהמטרות שהציב בית הספר בפניו בהקשר ההוראה אכן מושגות, כלומר, שתכנית הלימודים אכן מאפשרת לבוגר לרכוש את כישורי יום א' המובאים להלן.  

 11. בית הספר פיתח דף מעקב פרוצדורות (דמ"פ)  מקביל ל- student experience log  (SEL)  , הדומה לאלו הקיימים במוסדות מקבילים בעולם, הכולל את מגוון הפרוצדורות והמיומנויות שסטודנט צריך לרכוש במהלך 4 שנות הלימוד.

 

כישורים ומיומנויות הנדרשות מבוגר ביום א':

 

יכולת

באיזו דרך נרכש/

הקורס בו מועבר הנושא

כללית

 

הכרה והפנמה של הקוד האתי של וטרינר

קוד אתי מנוסח היטב יופיע באתר בית הספר

הבנת המחויבות האתית והמשפטית של וטרינר לבעלי החיים, לבעליהם, לחברה ולסביבה

קורס, חלק מתכנית הלימודים

הכרת מבנה הארגונים הקשורים ברפואה וטרינרית, לרבות הבנת והכרת החוקים והתקנות הקשורים במקצוע ועיסוק בו

קורסי תחיקה, חשיפה קלינית, בריאות ציבור וטרינרית, עקרונות, תחיקה ויישום

הכרה ויכולת יישום פעולות לשמירה על בטיחות בעבודה כווטרינר מבחינה אישית, ציבורית וסביבתית

הדרכות בטיחות, לימוד מתוך תוכנת בטיחות בעבודה, הנחיות בטיחות במהלך הסבבים הקליניים

יכולת תקשורתית מקצועית מובנית וברורה עם לקוחות, בעלי עניין, עמיתים למקצוע ורשויות מקצוע הרפואה הווטרינרית

קורסי שנה ד'

יכולת כתיבת דו"ח קליני בשפה מקצועית, באנגלית ובעברית, באופן מדויק ומובן הן לעמיתים למקצוע והן לקהל הרחב.כמו כן יכולת הצגת מידע רפואי מול קהל

הצגת מקרה, ישיבות בוקר, דפי שחרור, כתיבה שגרתית בתיקים הרפואיים, כתיבת מכתבי שחרור

יכולת עבודה בצוות עם עמיתים למקצוע וטכנאים

קורסי שנה ד'

יכולת להבין ההקשר הכלכלי והרגשי בתוכו פועל הווטרינר

התנסות מעשית בשנה ד'. רווחת בעלי חיים, בריאות ציבור וטרינרית, עקרונות, תחיקה ויישום

יכולת לקרוא ולהעריך מידע מקצועי בצורה ביקורתית, לסכמו ולהציג את עיקריו בפני בעלי עניין

הצגת מקרים, פרויקט גמר, סמינריון שנה ב' ושנה ג'.

הבנת החשיבות ויכולת לבצע רפואה וטרינרית מבוססת ראיות.

דיונים בנושא עם סגל המורים בשנה ד', קורס אפידמיולוגיה, סמינריון שנה ב', עבודת גמר

שימוש בידיעותיו וכישוריו לקדם את הרפואה הווטרינרית בסביבת עבודתו לטובת רווחת בעלי החיים ובריאות הציבור

במהלך סבבי שנה ד' (כולל בריאות הציבור), קורסי רווחת בעלי חיים, בריאות הציבור, הגיינה של מזון, בריאות ציבור וטרינרית, עקרונות, תחיקה ויישום

יכולת לפעול ולהחליט החלטות רפואיות נכונות ובזמן סביר גם בתנאים של מידע רפואי חלקי.

 

קורסי שנה ד', ובמיוחד הקורסים הקליניים בתחומים השונים הרפואה של בעלי החיים השונים

מסוגלות להעריך את מגבלות הידע והכישורים העצמיים ומתי יש לפנות לקבלת עזרה או עצה

 

חינוך לתרבות של התייעצות ועבודת צוות במהלך שנה ד'

הבנה ומחויבות להמשיך ולהתפתח מבחינה מקצועית

 

דוגמא אישית מסגל הרופאים בבית החולים, לימודי המשך בביה"ח ומחוצה לו הפתוחים לסטודנטים

בריאות הציבור  ואיכות הסביבה

 

הכרת סימנים המרמזים על אפשרות של מחלה זואונוטית המהווה סכנה לבריאות הציבור וידיעה כיצד לנקוט על מנת לצמצם את הסכנות הנובעות מכך.

קורסים במחלות זואונוטיות, מיקרוביולוגיה וטרינרית, וירולוגיה, פרוטוזאולוגיה, בטיחות מזון, מעבדה בבטיחות מזון, בריאות ציבור וטרינרית, עקרונות, תחיקה ויישום

להציע ולהפעיל תכניות מניעת מחלות או התפשטות מחלות למצבים שונים במיני בעלי חיים שונים, תוך דגש על בריאות בעלי החיים, רווחתם ובריאות הציבור

קורסיי אפידמיולוגיה תחומי הרפואה השונים, בריאות ציבור וטרינרית, עקרונות, תחיקה ויישום

בדיקה לפני המוות לבעל חיים לצורכי מאכל, תוך שימת דגש על נושאים של רווחה ומניעת סבל, זיהוי מצבים שעלולים להוות סכנה לבריאות ציבור

קורסי בטיחות גהות מזון. שיטות מתקדמות בניהול בטיחות מזון. בריאות ציבור וטרינרית, עקרונות, תחיקה ויישום

הכרת תפקיד הווטרינר בסוגיות בריאות הציבור, ורפואה ווטרינרית רגולטורית.

בלוק בריאת ציבור, קורס רפואה וטרינרית רגולטורית

השפעת הסביבה על אוכלוסיות בעלי החיים השונות

קורסי בריאות ציבור וטרינרית, עקרונות, תחיקה ויישום

הכרת והבנת תהליכים הקושרים בין רפואה וטרינרית ואיכות הסביבה. השפעת גידול בעלי חיים, ייצור ואספקת מזון לבעלי חיים ושימוש בתרופות וטרינריות

קורסי בריאות ציבור וטרינרית, עקרונות, תחיקה ויישום

כישורים קליניים

 

יכולת לקיחת היסטוריה רפואית מעמיקה ומקיפה, בבעל החיים בודד ו קבוצת בעלי חיים, ולנתח את תנאי הגידול והסביבה שלהם

קורסי שנה ד' הקליניים

מסוגלות לטפל ולרסן בעל חיים באופן בטיחותי והומני, ולהנחות אחרים כיצד לעשות זאת

קורסי שיטות קליניות שנים א' ב', חשיפה קלינית א', ב' ו - ג' , ושנה ד'

מסוגל לבצע בדיקה פיזיקאלית מלאה לכלב, חתול, פרה, סוס, חזיר וכבשה וזיהוי מצבי חירום הדורשים טיפול מיידי

קורסי שיטות קליניות א' ו ב', שנה ד'

יכולת בניית תכנית טיפול מתאימה התואמת את מצב בעל החיים החולה, ומשאבי הבעלים

קורסים קליניים בשנה ג', קורסי שנה ד'

מסוגלות להגיש עזרה ראשונה לכל מיני בעלי החיים במצבי חירום (בפרט, אך לא רק : כלב, חתול, סוס, פרה, חזיר , כבשה ועופות)

כולל ביצוע החייאה והכנסת צינור ניקוז לבית החזה

קורסי חירום שנה ג'

סבבי חירום שנה ד'

יכולת להעריך מצב גופני ותזונתי של בעל חיים או קבוצת בעלי חיים, ולהציע הצעות עקרוניות לגבי תזונה נכונה, תזונה מתקנת וממשק

קורסי ממשק, הזנה, שנה ד', רווחת בעלי-חיים

יכולת לדגום, לשמור ולשלוח בדיקות שונות, ולהבין את תוצאותיהן ואת מגבלותיהן

קורסי שיטות קליניות, פתולוגיה קלינית, רפואה פנימית של ח"ק, רפואת חירום של ח"ק, רפואה של סוסים, רפואה של חיות משק, קורסי שנה ד'

יכולת ביצוע בדיקות מעבדה בסיסיות כמו קריאת משטחי דם, בדיקת שתן ואספירציות בסיסיות

קורס פתולוגיה קלינית, קורסים קליניים ברפואה וכירורגיה של ח"ק, סוסים בשנה ד'

יכולת תקשורת ברורה ושיתוף פעולה עם נותני שירותים אבחוניים כולל מתן היסטוריה מובנת ושלמה וכתיבת דו"ח קליני

קורסי שנה ד'

הכרת התרומה האבחונית של כל אחד מאמצעי ההדמיה (רנטגן, US, CT, MRI). לימוד יכולת הפעלת מכשיר הדמיה בסיסי (רנטגן) בצורה המיטבית ובטוחה לצוות ולבעל החיים

קורסי מבוא לרדיולוגיה, הדמיה, סבב הדמיה בשנה ד', קורסים קליניים אחרים בשנה ד'

הכרת רשימת התרופות המותרות לשימוש ברפואה וטרינרית

קורסי פרמקולוגיה קלינית, קורסים קליניים בשנה ג', קורסי שנה ד'

הכרת אופן כתיבת מרשמים וכיצד מסופקות תרופות בהתאם לחוק, תוך שמירה על איכות הסביבה ושלום הלקוח ובעל החיים (כולל ניהול השימוש בכימותרפיה ופינוי עודפי תרופות אלו ואחרות לאחר השימוש)

קורסי, פרמקולוגיה קלינית, אונקולוגיה, סבבי שנה ד'

יכולת אבחנה בתופעות לואי שליליות של תרופות

קורסי פרמקולוגיה בסיסית, פרמקולוגיה קלינית, קורסים קליניים בשנה ג', קורסי שנה ד'

הבנת עקרונות ביצוע הליכים בצורה אספטית, כולל הכנת ציוד, החולה, המנתח וביצוע ההליך

קורסי מבוא לכירורגיה, קורסי כירורגיה וסוסים בשנה ד'

יכולת ביצוע הליכיכירורגיה בסיסית המפורטות ברשימת פרוצדורות החובה בנספח א'

קורסי כירורגיה בשנה ד'

יכולת ביצוע בדיקות פיזיקאליות למערכות שונות, אבחון ומתן טיפול מתאים לפי רשימת הפרוצדורות המופיעות בנספח ב'

קורסי שיטות קליניות, חשיפה קלינית, וקורסים קליניים בשנה ד'

יכולת מתן טשטוש ברמה הנחוצה, הרדמה מלאה והרדמה מקומית או אזורית בהתאם לנדרש.

קורסי הרדמה בשנה ב', ד', קורסי חיות משק, ח"ק וסוסים בשנים ג', ו – ד'

הכרת חומרים הניתנים לצורך ריסון כימי

קורסי הרדמה, פרמקולוגיה קלינית, קורסי שנה ד' בהרדמה, סוסים, חיות משק, ח"ק

הכרת ההתנהגות הרגילה של מיני בעלי חיים שונים (מע"ג, סוסים, כלבים וחתולים) ויכולת אבחנה של שינויים בה.

קורסי התנהגות, שיטות קליניות, חשיפה קלינית, קורסי שנה ד'

יכולה הערכת עוצמת הכאב במיני בעלי חיים שונים

קורס הרדמה, קורסים קליניים בשנה ד'

הכרת תרופות לשיכוך כאבים ממקורות שונים, אופני השימוש, והתווית נגד של תרופות שונות במיני בעלי חיים שונים

קורס הרדמה וקורסים קליניים בשנה ד'

הבנת מצבים בהם המתת חסד היא אפשרות מתקבלת. יכולת להמתת חסד באופן הומני תוך שימוש בחומרים הנכונים, הפעלת שיקול דעת, גילוי חמלה לבעל החיים המומת ולבעליו, כולל פינוי הגופה

קורסי אתיקה, הרדמה, קורסים קליניים בשנה ד', קורסי בריאות ציבור וטרינרית, עקרונות, תחיקה ויישום

יכולת ביצוע נתיחה שלאחר המוות, רישום דו"ח על ממצאים, איסוף דגימות על פי הצורך ומשלוחן למעבדות מתאימות (לכלב, חתול, מע"ג, חזיר, סוס, תרנגולת)

קורס פתולוגיה של המערכות, קורס פתולוגיה בשנה ד', קורסי עופות בשנה ג' ובשנה ד'

 

 על מנת לעמוד בדרישות האמורות, הסטודנט יעבור הכשרה, בין השאר בנושאים הבאים:

 

 • אנטומיה ופיזיולוגיה של בעלי חיים שונים.
 • הכרת הפתוגנזה, האטיולוגיה, הסימנים קליניים, דרכי האבחון והטיפול במגוון מחלות נפוצות בבעלי חיים בישראל.

 • צרכיהם השונים של בעלי חיים מבחינת תנאי גידולם, בדגש על רווחתם, כולל חיות בית, משק ובר.
 • מחלות נוספות בעלות חשיבות בינלאומית ועולמית
 • רבייה בבעלי חיים. בעלי חיים יצרניים והממשק שלהם.
 • עקרונות מניעת מחלות ותחלואה בחיות משק, ודאגה לרווחתם.
 • חשיבה קלינית ומדעית, וההבדל בניהם.
 • שיטות מחקר ותרומת המחקר הרפואי הבסיסי והקליני למקצוע הרפואה הווטרינרית
 • תחיקה ורגולציה לגבי רווחת בעלי חיים, הובלת בעלי חיים ומחלות רשומות.
 • תקנות ורגולציה לשימוש בתרופות שונות, שלהן תופעות לוואי שליליות למשתמש, למטופל או לסביבה, ובבעלי חיים יצרניים, גם צבירת שאריות במזון שמופק מהם. בין השאר, תרופות אנטיביוטיות, אנטיהלמינטיות, אנטיפרזיטריות וכימותרפיה
 • השפעת תרופות וחומרי ריסוס כנגד טפילים חיצוניים, אנטיביוטיקה, תרופות אנטיהלמינטיות וכימותרפיה על איכות הסביבה
 • נושאי בריאות ציבור וטרינרית, כולל אפידמיולוגיה, העברת מחלות אפיזואוטיות, גהות מזון, מחלות אפידמיות וכאלו שמקורן במזון מן החי.
 • עקרונות עבודה בצוות, תקשורת בין אנשי מקצוע. 
 • עקרונות אתיקה של עבודת הווטרינר, כולל הכרה ודיון בתיאוריות אתיקה חשובות שיסייעו בפתרון דילמות אתיות ומקצועיות.

 

נספח א' – רשימת פרוצדורות כללית חובה

 

  נושא חיות קטנות כלב\חתול חיות משק סוסים
      בקר/מע"ג חזיר תרנגולת  
  בדיקה פיזיקאלית כן כן כן כן כן
  בדיקה נוירולוגית כן לא לא לא לא
  בדיקת עיניים כן לא לא לא כן
  איסוף דגימת דם כן כן     כן
  הרכבת עירוי כן כן לא לא כן
  נתיחה שלאחר המוות כולל דיגום איברים שונים כן לא כן כן לא
  הכנסת קטטר שתן זכר כן, כלב וחתול לא לא לא  
  הכנסת קטטר שתן נקבה כן, כלבה לא חתולה כן לא לא  
  אינטובציה כן כן      
  הרדמה מקומית\אזורית כן        
  ריסון כימי כן       כן
  ביצוע הרדמה כללית בגז כן        
  ניטור מדדים חיוניים תחת הרדמה כללית כן        
  אסקולטציה לב ריאות כן כן כן   כן
  ביצוע ופיענוח בסיסי של בדיקת EKG כן        
 
הכנת משטח דם וביצוע ספירת והערכה מורפולוגית משטח דם
כן כן כן   כן
  בדיקה רקטלית כן כן     כן
  בדיקת פרה לאחר המלטה (שגרתית)   כן      
  מניעת מחלות- חיסונים כן כן כן   כן
  בדיקת מערכת המין בפרה לפני/סביב הזרעה   כן      
  בדיקת הריון גבוה בפרה (לפני ייבוש/מאחרת להמליט)   כן      
  מתן טיפול:          
  הזרקה לשריר כן כן כן   כן
  הזרקה לתת עור כן כן כן   כן
  הזרקה לוריד כן כן      
  טיפול בדלקת רחם כן כן      
  טיפול בקטוזיס   כן      
  ביצוע פעולות למניעת מחלות: חיסון, השתלת מגנט   כן      

 

נספח ב' – פרוצדורות כירורגיות - חיות קטנות – חובת השתתפות כעוזר סטרילי (ע) \ ביצוע ע"י הסטודנט (ב)

 

פרוצדורה כמות
ניתוח קיבה (ע) 1
ניתוח מעי (ע) 1
הכנסת צינור ושט (ע) 1
ניתוח שלפוחית (ע) 1
קבלת מקרה צליעה רגל קדמית (ב) 1
קבלת מקרה צליעה רגל אחורית (ב) 1
גיבוס/ הנחת ספלינט (ע) 1
פריקת ירך או מרפק (ע) 1

קבלה  וניתוח להסרת מסה עורית/תת עורית (ב,ע)

1
הסרת גידול עטין (ע) 1
 (ע) הסרת טחול 1
 (ע)GDV 1
פיומטרה/קיסרי (ע) 1
טיפול בפצעי נשיכה/פצע פתוח (ע) 1
טיפול/קבלת מקרה שבר בעצמות ארוכות (ב\ע) 1
עיקורים בביצוע סטודנטים (ב) 5
סירוס בביצוע סטודנטים (ב) 1
ניקוי שיניים (ע) 1
 

 

 

חברים בוועדה

יו"ר הועדה – פרופ' מרב שמיר  -  merav.shamir@mail.huji.ac.il

פרופ' מיכאל ברנדיז -  Michael.brandeis@mail.huji.ac.il

ד"ר דליה ברלין -  dalia.berlin@mail.huji.ac.il

ד"ר מישל  בלאיש - michelb@moag.gov

פרופ' דלית סלע דוננפלד-  dalit.seladon@mail.huji.ac.il

ד"ר אמיר בור- amirbor7@gmail.com