ועדת הוראה

צור קשר

ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט,
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

כתובת למשלוח דואר:
הרצל 229, ת.ד. 12 רחובות
מיקוד 7610001 ישראל

טלפון: 08-9489021/31
פקס: 08-9467940

פניות תלמידים: ג'קי הירש

דוא"ל (עבור גורמי חוץ):
vet.school@mail.huji.ac.il


מפת הקמפוס

ועדה המטפלת בענייני הוראה ולימודים.  לוועדת ההוראה ישנן ועדות משנה בהתאם לצורך.


חברים בה:

יו"ר ועדת הוראה של ביה"ס,  יו"ר ועדת הוראה של הפקולטה לחקלאות, מנהל ביה"ס, מנהל ביה"ח, יו"ר ועדת פיתוח, מנהל אדמיניסטרטיבי, יו"ר ועדות שנים א'-ד', נציג מרצי חוץ, נציג תחום חיות משק, נציג תחום סוסים, נציג סטודנטים.

 

> פרוטוקול ועדת ההוראה – אוקטובר 2017

> פרוטוקול ועדת ההוראה – ינואר 2018