תוכנית האקסטרנשיפ - Externship

בבית החולים הווטרינרי האונברסיטאי מתקיימת תכנית אקסטרנשיפ, המאפשרת לסטודנטים לוטרינריה, הלומדים בבתי ספר לוטרינריה בחו"ל, ולוטרינרים שכבר סיימו את לימודיהם, להתלוות לתקופה קצרה לצוותי המחלקות השונות ולצפות בעבודתם, ע"מ להעשיר את הידע שלהם. תכנית האקסטרנשיפ מוצעת בכל אחת ממחלקות בית החולים.

*פירוט על תוכניות אלו ניתן למצוא באתר בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי.